Home » » Animacije za fiziku

Animacije za fiziku

Objavio R. | 03. 10. 2013. | 3.10.13

Lista animacija iz fizike, prema oblastima:

KINEMATIKA:

- Kosi hitac (kretanje projektila)
- Sistem reference
- Slobodan pad

OSCILACIJE I TALASI
- Harmonijske oscilacije
- Matematičko klatno
- talasi na sistemu elastična opruga - tegovi
- talas na užetu
- zvučni talasi
- rezonancija
- longitudinalni talasi

JEDNOSMJERNA ELEKTRIČNA STRUJA
- Električni provodnici i izolatori
- Omov zakon
- Paralelno i serijsko spajanje potrošača
- Crtanje dijagrama strujnih kola
-
-
-

0 komentari :

Objavi komentar

Preporučeno

Pretvaranje jednica za brzinu (km/h u m/s)

Jednostavan prikaz postupka pretvaranja mjernih jedinica za brzinu: Kako pretvoriti kilometar na sat (čas) u metar po sekundi!   ...