ELEKTRIČNA STRUJA ZADACI

 ELEKTRIČNA OTPORNOST PROVODNIKA

 1. Aluminijumska antena ima dužinu 30 m i površinu poprečnog preseka 120 mm2. Koliki je električni otpor antene? Specifični otpor aluminijuma je 2,8 ∙10-8 Ωm. (Rešenje: R=0,7 ∙10-2Ω)

 2. Površina poprečnog preseka srebrne niti je 0,02 mm2, a njen električni otpro je 800 Ω. Kolika je njena dužina ako je specivični otpor srebra 1,6·10-8 Ωm. (Rešenje: L=1km)

 3. Električni otpor bakarnog provodnika dužine 30 km iznosi 51 Ω. Kolika je površina njegovog poprečnog preseka? Specifični otpor bakra iznosi 1,7·10-8 Ωm. (Rešenje: S=10-5m2)

 4. Dva provodnika od istog materijala imaju jednake površine poprečnog preseka. Dužina prvog provodnika je 80 cm, a drugog 3,2 m. Koji od ova dva provodnika ima veći električni otpor i koliko puta? (Rešenje: 4 puta veći otpor drugog provodinika)

OMOV ZAKON ZA DIO STRUJNOG KOLA + kombinacija

 1. Na koliki napon priključimo sijalicu otpora 2,4 Ω, ako kroz nju protiče struja jačine 5 A? (Rešenje: U=12V)

 2. Izračunati električni otpor grane strujnog kola kroz koji protiče struja jačine 200 mA, ako je na njenim krajevima napon 9 V. (Rešenje: R=45Ω)

 3. Bakarni provodnik dužine 5 km i površine poprečnog preseka 0,25 cm2 priključen je na napon 6,8 V. Kolika je jačina struje koja protiče kroz taj provodnik? Specifični otpro bakra je 1,7 ·10-8 Ωm. (Rešenje: I=2 A)

 4. Kroz provodik od konstantana poprečnog preseka 1 mm2 protiče struja jačine 2 A. Kolika je dužina ovog provodnika, ako je napon na njegovim krajevima 3V. Specifični otpor konstantana je 5·10-7 Ωm. (Rešenje: L=3m)

 5. Napon na krajevima provodnika je 6 V. U toku 3 min kroz njega protekne količina naelektrisanja od 30 C. Koliki je otpor provodnika? (Rešenje: R=48Ω)

 6. Dužina provodnika je 2m, a površina njegovog poprečnog preseka 0,35 mm2. Pri naponu 1,5 V kroz njega protiče struja jačine 1,25 A. Koliki je specifični otpor provodnika? (Rešenje: q=2,1 · 10-7 Ωm)

             OMOV ZAKON ZA CIJELO STRUJNO KOLO

 1. 1.   Na izvor struje elektromotorne sile 4,5 V i unutrašnjeg otpora 0,5 Ω priključen je potrošač otpora 22 Ω. Izračunati jačinu struje u kolu. Nacrtati šemu kola. (Rešenje: 0,2A)

  2.  Potrošač priključen na izvor elektromotorne sile 120 V i unutrašnjeg otpora 2 Ω. Koliki je otpor potrošača ako kroz njega protiče struja jačine 10 A? (Rešenje: 10 Ω)

  3.   Na izvor unutrašnjeg otpora 1 Ω priključen je potrošač otpora 10 Ω, pri čemu je jačina struje u kolu 10 A. Kolika je elektromotorna sila izvora? (Rešenje: 110 V)

  4.   Potrošač otpora 250 Ω i izvora elektromotorne sile 300 V priključeni su u strujno kolo.

  a) Koliki je unutrašnji otpor izvora ako kroz potrošač protiče struja jačine 1,19 A? (Rešenje: 2,1 Ω)

  b) Kolika je jačina struje kratkog spoja izvora? (Rešenje:  ≈143A)

  5. Izračunati napon na krajevima izvora elektromotorne sile 9 V i unutrašnjeg otpora 0,2 Ω, ako je jačina struje koja kroz njega protiče 3 A. (Rešenje: 8,4 V)

  6. Pri spoljašnjem električnom otporu 40 Ω, jačina električne struje u kolu je 0,11 A, a pri električnom otporu od 4,3 Ω jačina stuje je 0,9A. Izračunati 

  a) Unutrašnju elektičnu otpornost i elektromotornu silu izvora (Rešenje: 0,7Ω , 4,5 V)

  b) Jačinu električne struje pri kratkom spoju (Rešenje: 6,43A)

  7. Dva otpornika od 12 Ω i 8 Ω su spojena paralelno i priključena na izvor struje elektromotorne sile 3,6 V i unutrapšnje otpornosti od 0,5 Ω. Kolika je jačina struje u kolu? (Rešenje: 0,68 A)

  8. Na akumilator elektomotorne sile 12,6 V i unutrašnjeg otpora 0,4 Ω priključen je potrošač otpora 1 Ω. Kolka će količina naelektrisanja proteći kroz kolo za 3 s? (Rešenje: 27C)

Objavi komentar

0 Primjedbe