Kretanje u gravitacionom polju zadaci. Slobodan pad, hitac naniže i naviše

Klikom na zadatke možete zoomirati.
Rješenja zadataka su na linku

Objavi komentar

0 Primjedbe