Priprema za test (mehaničko kretanje i interakcija)
Test za provjeru i pripremu za kontrolni rad za sedmi razred iz mehaničkog kretanja.Test otvoriti klikom na LINK, čime se otvara stranica na koju je potrebno unijeti ime i zatim kliknuti na Continue. Nakon što popunite sva pitanja, kliknuti na Submit, čime ćete dobiti rezultat testa.

Objavi komentar

0 Primjedbe