Matematičko klatno

Objavio R. | 19. 07. 2013. | 19.7.13

Matematičko klatno predstavlja tijelo zanemarljivih dimenzija obješeno o tanku neistegljivu nit, koje vrši oscilatorno kretanje pod dejstvom sile teže. Period oscilovanja matematičkog klatna zavisi samo od dužine klatna (i ubrzanja sile teže). Za računanje perioda oscilovanja klatna (T) koristi se formula:

gdje je l - dužina klatna, a g - ubrzanje sile teže


Zadatak 1. Odrediti period oscilovanja matematičkog klatna dužine 50 cm!
Zadatak 2. Kolika je frekvencija oscilovanja matematičkog klatna dužine 0.25m ?
Zadatak 3. Matematičko klatno dužine 1 m izvrši 20 oscilacija za 40 sekundi. Odredi: a) frekvenciju oscilovanja klatna, b) period oscilovanja klatna, c) ubrzanje sile Zemljine teže na mjestu gdje klatno osciluje!
Zadatak 4. Periodi oscilovanja dva klatna se odnose 1:2. Kako se odnose njihove dužine?
Zadatak 5. Na vrhu visoke zgrade obješeno je uže na kojem visi tijelo koje osciluje sa periodom od 8 sekundi. Kolika je dužina užeta?
Zadatak 6. Period oscilovanja matematičkog klatna na Zemlji iznosi Tz=1s. Koliki bi bio period oscilovanja tog klatna na Mjesecu? (ubrzanje sile teže na Mjesecu je 6 puta manje nego na Zemlji)

0 komentari :

Objavi komentar

Preporučeno

Pretvaranje jednica za brzinu (km/h u m/s)

Jednostavan prikaz postupka pretvaranja mjernih jedinica za brzinu: Kako pretvoriti kilometar na sat (čas) u metar po sekundi!   ...